Hotline: +607-410 1678

Branches

blank_malaysia_map
Icon3 Batu Pahat, Johor
Icon1 +607-437 7284/410 678
S S
Icon3 Kuantan, Pahang
Icon1 +609-573 8919
fax_23 +609-573 8919
Icon3 Kota Bahru, Kelantan
Icon1 +6019-770 0862 / 019-779 9305
fax_23 +609-764 4154
Icon3 Malacca
Icon1 +6019-770 8392
S S
Icon3 Kuching, Sarawak
Icon1 082-683 888 / 019-7700 873
Icon3 Brunei
Icon1 006 732 661 778